Ďalšie účtovnícke služby

Kompletné spracovanie miezd

Pomôžeme vám s personálnymi povinnosťami, od vypracovania pracovnej zmluvy pre zamestnanca až po spracovanie miezd. Pracovný pomer môže byť realizovaný niekoľkými rôznymi zmluvami. Či už je to trvalý pracovný pomer, alebo dohoda o brigádnickej práci, postaráme sa o prípravu platového výmeru pre vašich zamestnancov, či vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov. Pripravíme výplatné pásky aj súhrnnú mesačnú rekapituláciu miezd. Taktiež vám pomôžeme s vedením evidencie sociálneho fondu a spracovaním štatistických výkazov.

Komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami

Komunikáciu s inštitúciami môžete pokojne prenechať na nás. Pomôžeme vám so spracovaním štatistických výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu či ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Spracujeme vám tiež výkazy a prehľady pre daňový úrad a ročné zúčtovanie dane z príjmov pre zamestnanca. Ak sa vyskytne situácia alebo problém, ktorý si bude vyžadovať komunikáciu s oficiálnymi inštitúciami, radi vám nielen poradíme ale aj vyriešime komunikáciu za vás.

Štatistické výkazy

Pomôžeme vám so spracovaním štatistických výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu či ročným zúčtovaním zdravotného poistenia. Spracujeme vám tiež výkazy a prehľady pre daňový úrad a ročné zúčtovanie dane z príjmov pre zamestnanca.

Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní

Potrebujete sa poradiť a pomôcť pri nejasných alebo neistých otázkach v oblasti účtovníctva a daní? Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy, spracovania, vedenia a podpory všetkých odvetví účtovníctva, personalistiky, financií a podnikania.

Spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických a fyzických osôb dane z príjmu

Obdobie daňových priznaní môže byť stresujúce, najmä ak si nie ste istí fungovaním niektorých systémov. Radi vám ním pomôžeme prejsť, spracujeme doklady potrebné pre zaúčtovanie (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy,...). Či už účtujete v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve, daňovník vychádza vždy z výsledku hospodárenia. Výsledok ďalej určuje výšku základu dane v daňovom priznaní.

Spracovanie spotrebných daní

Spotrebná daň je, narozdiel od bežnej univerzálnej dane, takzvanou selektívnou daňou a vzťahuje sa len na určitý druh výrobku. Poznáme niekoľko druhov tovaru ktoré spotrebnej dani podliehajú. A síce lieh, pivo, víno a tabakové výrobky, ale taktiež mineriálne oleje (benzín, nafta, oleje,...), elektrika, uhlie a zemný plyn. Najväčší rozdiel je však v platení tejto dane.

Zatiaľ čo daň z pridanej hodnoty (DPH) sa týka výrobcov, dovozcov až po konečného užívateľa, spotrebnú daň platí len konečný producent/dovozca. Dohľad nad spotrebnou daňou má colný úrad. V prípade, že sa vás táto daň týka, pomôžeme vám so spracovaním daňového priznania, so žiadosťou o vrátenie dane, či inými úkonmi, ktoré sa spotrebnej dane týkajú.

Dvojité zdanenie (zdanenie celosvetových príjmov, zrážkové dane)

Dvojité zdanenie sa týka všetkých, ktorí majú napríklad trvalý pobyt v jednej krajine, ale zamestnanie v inej krajine Európskej únie. Taktiež sa však týka tých, ktorí sú vyslaní pracovať v zahraničí aj na krátke obdobie alebo ak ste svoje dávky v nezamestnanosti previedli do zahraničia zo svojej domovskej krajiny a žijete a hľadáte si prácu v zahraničí alebo ste dôchodcom v jednej krajine a poberáte dôchodok z inej krajiny. V týchto všetkých situáciách však naďalej podliehate daňovým zákonom krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt, môže sa však stať, že máte povinnosť platiť dane aj v druhej krajine.

Mnohé krajiny však uzavreli zmluvy proti tomuto dvojitému zdaneniu a podľa mnohých dvojstranných daňových zmlúv sa niektoré dane zaplatené v jednej krajine odpočítajú od dane v druhej krajine. Platia tu však isté pravidlá, ktorým vám pomôžeme porozumieť a prejsť nimi tak, aby k tomuto dvojitému zdaneniu nedochádzalo, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk

Pri vedení firmy sa každý podnikateľ môže stretnúť s nejasnými, nepresnými alebo chybnými informáciami, z ktorých môže ľahko dôjsť k daňovým problémom. Sme tu na to, aby sme im predchádzali, no zároveň riešili, ak k nim dôjde. S odbornou garanciou vám tiež vieme vypracovať odborné stanovisko, vrátane kontroly navrhovaných rozpočtov a návrhov na ich zlepšenie.

Zatrieďovanie hmotného majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia cien obstarania jednotlivých častí majetku (účtovné/daňové odpisy)

Zatrieďovanie majetku sa týka samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ich základná cena je vyššia ako 1700 eur a funkčnosť dlhšia ako 1 rok. Taktiež budov a stavieb, určitých pestovateľských celkov trvalých porastov, určitých zvierat, prípadne iného majetku. Tieto majetky sa zatrieďujú podľa odpisových skupín, ktoré vychádzajú zo zákona o dani z príjmov a odpisujú sa v prvom roku odpisovania. Tieto položky je možné si z daní odpočítať.

Radi vám pri zatrieďovaní majetku do odpisových skupín pomôžeme, ako aj so stanovením cien jednotlivých častí majetku. Práve to je jedným z aspektov bezchybného uplatnenia odpisov. Vstupná cena môže byť stanovená buď rovnako, ako v účtovníctve, alebo odlišne. Rovnako ako v účtovníctve je stanovená napríklad vtedy, ak ide o obstaranie majetku kúpou, vlastnou činnosťou alebo vkladom do základného imania v reálnych hodnotách. Naopak, ak je stanovená odlišne ako v účtovníctve, ide o obstaranie majetku zvyčajne darovaním, vkladom do základného imania v pôvodných cenách, zlúčením, splynutím alebo rozdelením v pôvodných cenách a podobne. Ocenenie hmotného majetku v týchto prípadoch je osobitne ustanovené v zákone o dani z príjmov.

Detailné analýzy daňových rizík

Daňové riziká sú spojené s činnosťou organizácie, s jej jednotlivými rozhodnutiami, ktoré sa môžu týkať celej firmy alebo napríklad len jej jednotlivých prevádzok. Aj počas cezročného obdobia dochádza k rôznym zmenám. Niektoré sú interné v rámci firmy, ako napríklad reorganizácie, vznik nových podnikov, nových prevádzkových modelov a štruktúr, alebo sú to zmeny na legislatívnej úrovni. Ak firma pôsobí nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo viacerých krajinách, vtedy je potrebné ovládať zákony všetkých krajín, na ktorých území firma pôsobí.

Daňové riziká tiež prichádzajú, ak dôjde k náhlym zmenám, ktoré nie sú vopred plánované, a teda plnenie daňových povinností nie je vopred premyslené. Pomôžeme vám s vypracovaním detailných analýz daňových rizík, ku ktorým môže vo vašej firme dôjsť či už vopred, alebo operatívne podľa potreby v prípade neplánovaných zmien a predísť tak neočakávaným daňovým problémom.

Riešenie daňovej optimalizácie

Existuje niekoľko spôsobov a možností, ako sa dá optimalizovať daňová povinnosť. Daňová optimalizácia využíva všetko, čo platný zákon o dani z príjmov povoľuje zaradiť do daňového priznania k dani z príjmov ako daňovo uznané náklady. Dôležité je poznať tieto možnosti. Radi vám s tým poradíme a optimalizujeme výšku daňovej povinnosti vášho podnikania.

 

Zverte sa do rúk skúseného tímu.

Vaše úspechy sú aj naše.

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.